ชื่อ - นามสกุล :นางพัลภา แก้วยอดจันทร์
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : รักษาการผอ.กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการคนที่3